Inleiding

Goedenacht beste bezoeker, de hulpverleningszone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten en strekt zich uit over 19 gemeenten.

Deze posten waren vroeger de gemeentelijke brandweerkorpsen die na de brandweerhervorming sinds 1 januari 2015 samensmolten tot één groot korps.

In totaal stelt de zone 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers en 30 administratieve en technische personeelsleden te werk.

De zone verleent brandweerzorg aan de volgende gemeenten:

Deze zone moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Nieuws

 

Info Hulpverleningszone Rivierenland

Alle briefwisseling

Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel

T: 015/ 28 02 80

F: 015/ 21 97 90

Facturatieadres

Brandweerzone Rivierenland

Dijleweg 5

2850 BOOM

T: 03/ 844 93 10

F: 03/ 844 18 09

E:aankoopdienst@bwzr.be

Preventiedienst

Voor algemene vragen aangaande brandpreventie en wetgeving kan je terecht op het algemeen nummer:
T: 015/ 28 02 30
E:preventie@bwzr.be

De brandweerhervorming begint stillaan vorm te krijgen.

Tijd ook om onze zone meer in de kijker te zetten.

Zoek je een telefoonnummer of emailadres, hoe is de zone samengesteld, wie zijn de beleidsmensen enz, je kan alles via onze site terugvinden.

 • Lijst aangesloten gemeentes
 • Adres maatschappelijke zetel + BTW nummer
 • Samenstelling zoneraad
 • Samenstelling zonecollege
 • Managment (MAT) team
 • Zonesecretariaat
 • Hulpverleningszones van de provincie Antwerpen
 • Coördinaten aangesloten gemeentes (alfabetisch)

Vacatures

Momenteel hebben wij in onze hulpverleningszone de volgende vacatures vacant:

 • Administratief medewerker verzekering logistiek (C1-C3)
 • Deskundige aankoop (B1-B3)
 • Deskundige Financiën (B1-B3)
 • Deskundige HR-projecten (B1-B3)
 • Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)
 • Ambulancier-hulpverlener

Alle informatie en functiebeschrijving aangaande deze vacatures vind je terug op de pagina: VACATURES.

Externe vacature:

Voor de HVZ Taxandria zijn er twee functies van beroepsbrandweerman, te begeven bij aanwerving en een vacature voor een beleidsadviseur Personeel & Organisatie bij de HVZ Taxandria vacant.

Functiebeschrijving van deze vacatures vind je in bijlage.

Sleutelkluizen

Wanneer de brandweer wordt opgeroepen voor een dringende tussenkomst in een bedrijf, is een snelle toegang tot het (bedrijfs)terrein en de gebouwen van groot belang.

Slotvaste poorten aan een bedrijfsterrein of slotvaste toegangsdeuren aan een gebouw, kunnen de interventie van de brandweer vertragen.

Door de plaatsing van een sleutelkluis wordt een bedrijf, ook buiten de gewone werkuren, toegankelijk(er) voor de brandweer.

Reglement zonaal sleutelkluissysteem

Aanvraagformulier sleutelkluis

Nuttige links

Mechelen : woensdag, 29 maart 2017

Copyright © 2017 info@bwzr.be ⎟ All rights reserved. HTML5