Inleiding

Goedenacht beste bezoeker, de hulpverleningszone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten en strekt zich uit over 19 gemeenten.

Deze posten waren vroeger de gemeentelijke brandweerkorpsen die na de brandweerhervorming sinds 1 januari 2015 samensmolten tot één groot korps. Het hoofdkantoor van de zone is in Mechelen.

Intotaal stelt de zone 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers en 30 administratieve en technische personeelsleden te werk.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Deze zone moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

 

Info Hulpverleningszone Rivierenland

Alle briefwisseling

Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel

T: 015/ 28 02 80

F: 015/ 21 97 90

Facturatieadres

Brandweerzone Rivierenland

Dijleweg 5

2850-BOOM

T: 03/ 844 93 10

F: 03/844 18 09

E:aankoopdienst@bwzr.be

Preventiedienst

Voor algemene vragen aangaande brandpreventie en wetgeving kan je terecht op het algemeen nummer:
T: 015/ 28 02 30
E:preventie@bwzr.be

De brandweerhervorming begint stillaan vorm te krijgen.

Tijd ook om onze zone meer in de kijker te zetten.

Zoek je een telefoonnummer of emailadres, hoe is de zone samengesteld, wie zijn de beleidsmensen enz, je kan alles via onze site terugvinden.

  • Lijst aangesloten gemeentes
  • Adres maatschappelijke zetel + BTW nummer
  • Samenstelling zoneraad
  • Samenstelling zonecollege
  • Managment (MAT) team
  • Zonesecretariaat
  • Hulpverleningszones van de provincie Antwerpen
  • Coördinaten aangesloten gemeentes (alfabetisch)

Activiteitenkalender

Onze brandweerposten organiseren heel wat activiteiten!

Een overzicht ...

Nuttige links

Mechelen : woensdag, 26 oktober 2016

Copyright © 2016 info@bwzr.be ⎟ All rights reserved. HTML5