Preventie

We worden als brandweer in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een even belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Zo geven we advies op (ver)bouwplannen, milieuvergunningen en voeren we inspecties van gebouwen uit.

Voorbespreking
Advies
Inspectie
Wat kost het?
Contact

Voorbespreking

Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente indient.

Bezorg ons het formulier ‘bespreking brandweer’ via preventie@bwzr.be
We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.

Advies

Voeg bij je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij je gemeente steeds het formulier ‘adviesvraag brandweer’ toe.

De gemeente maakt jouw dossier en de plannen voor advies aan de brandweer over.

Wij kijken de plannen na op vlak van brandveiligheid. We formuleren een advies op basis van de geldende regelgevingen en maken dit over aan de gemeente.

Inspectie

Onze preventietaken omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. We gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Voeg bij je aanvraag tot inspectie steeds het formulier ‘controleaanvraag brandweer’ toe.

Afhankelijk van het doel van de inspectie stuur je je aanvraag naar onze preventiedienst of naar de burgemeester:

Wat kost het?

Het retributiereglement is van toepassing op: Tarieven

Contact

Je kan voor preventievragen contact opnemen via:
T: 015/ 28 02 30
E:preventie@bwzr.be

Sleutelkluizen

Wanneer de brandweer wordt opgeroepen voor een dringende tussenkomst in een bedrijf, is een snelle toegang tot het (bedrijfs)terrein en de gebouwen van groot belang.

Slotvaste poorten aan een bedrijfsterrein of slotvaste toegangsdeuren aan een gebouw, kunnen de interventie van de brandweer vertragen.

Door de plaatsing van een sleutelkluis wordt een bedrijf, ook buiten de gewone werkuren, toegankelijk(er) voor de brandweer.

Reglement zonaal sleutelkluissysteem

Aanduiding beveiligingsmaatregelen

Aanvraagformulier sleutelkluis

Mechelen : zondag, 23 juli 2017

Copyright © 2017 info@bwzr.be ⎟ All rights reserved. HTML5