Retributies

Brandweerinterventies betaal je soms

In onze hulpverleningszone moet je voor sommige interventies van de brandweer betalen. De tarieven zijn vastgelegd in het Retributiereglement en zijn in alle gemeenten van de zone hetzelfde.

Uiteraard blijven interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing en rampen en voor het redden van mensen gratis.

Welke interventies zijn gratis?
Voor welke diensten moet je wel betalen?
Heb je vragen over een factuur?

Welke interventies zijn gratis?

De gratis interventies zijn bepaald in een Koninklijk Besluit van 25 april 2007. Enkele voorbeelden:

Voor welke diensten moet je wel betalen?

De te betalen interventies en tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement. Enkele voorbeelden:

Voor sommige diensten moet onze hulpverleningszone BTW aanrekenen. We moeten dit doen wanneer er sprake is van een ‘concurrentieverstoring van enige betekenis’:

Enkele tarieven:

Heb je vragen over een factuur?

Stel ons je vraag via het E-loket of telefonisch:

Mechelen : zondag, 23 juli 2017

Copyright © 2017 info@bwzr.be ⎟ All rights reserved. HTML5